PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE Y DEL ADULTO, TERAPIA DE PAREJA, TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD | Tf. 656 437 193
CREA PSICOLOGIA I PSICOTERAPIA

Centre de Psicología Psicoteràpia 

La llavor de la felicitat es al teu interior, si la régas amb amor, veritat, pau, no violència i accións correctes, de la llavor en germinará un bon carácter que irradiará felicitat.
    

 Psicologos Martorell

                        Psicólegs a Barcelona y Piera

                            Continguts de la web

CREA PSICOLOGIA:Presentació Personal i fotografies dels        centres de Barcelona i piera

 

MOTIUS DE CONSULTA: Descripció dels motius principals pels quals es demana visita i tipus de simptomatología que atenem al centre.

PSICOLOGIA: PsicoteràpiaHumanista, psicoterapia individual, teràpia familiar i de parella

TERAPIES CORPORALS: Terapia d'Andulació i Reequilibri Corporal

TERAPIA HOLISTICA:  Descripció de les diferents teràpies energètiques i vibracionals que realitzem al centre complementàries a la Psicología 

 

DINAMICA DE GRUPS: Psicoteràpia i dinámiques de Grup 

CREIXEMENT PERSONAL: Programa coneix'te a tu mateix pers adults i adolescents. Escola de pares i mares.

CONTACTAN'S: Mapa de Crea Psicologia i Psicoteràpia a Barcelona i Piera, formes de contactar, demanar hora de visita o solicitar informació per telèfon o formulari electrònic.


    

 Directorio de Psicolog�a cl�nica

Psicologos Piera